R-Tours Company D.O.O.

Adresa:
Kneginje Zorke 12
11000 Beograd,
Srbija.


Pošaljite nam email:


Poslovni podaci

Poslovno ime: R-TOURS COMPANY DOO

Matični broj: 17078917

PIB: 100299165

Broj i kategorija licence: LICENCA KATEGORIJE OTP 201/2020

Garancija putovanja: 300067685

Osiguravač: AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE DDOR NOVI SAD

Rok važenja garancije: 01.10.2020.

Visina depozita: 300.000 eur

Opšti uslovi putovanja – LINK

Ime i prezime lica zaduženog za reklamacije: MARIJA MILJUŠ,  Kontakt: 065/2010233

Broj tekućeg racuna: 170-300821524-65