Kremlj

Centralno mesto vlasti u Rusiji i simbol vladavine, Kremlj (na ruskom ima značenje: dvorac, tvrđava) je još od 13. veka usko povezan sa svim važnim političkim i istorijskim događajima u Rusiji kroz vekove. Današnji izgled Kremlj je postepeno sticao vekovima, najviše između XIV i XVII veka pod uticajem tadašnje arhitekture koja je preovladavala u Rusiji i svetu. Osim što je tu bila carska rezidencija (danas je u Kremlju smeštena rezidencija predsednika Rusije), Kremlj je bio i religijski centar a to pre svega simbolizuje čuveni hram Vasilija Blaženog koji se nalazi na današnjem Crvenom trgu, smešten neposredno uz Kremlj, i koji je i danas jedan od simbola Moskve i Rusije. Četiri palate Kremlja, opasane obrambenim zidom sa tornjevima (dugаčke 2235 i visoke od 5 do 19 metara a debele od 3,5 do 6,5 metara, izgradili su italijanski zidari u periodu od 1485. do 1495) poređane su obliku trougla i iz ptičje perspektive zaista izgleda kao pravo utvrđenje.

Od 1990. godine, zajedno sa Crvenim trgom, Kremlj je ušao na UNESCO-v spisak mesta svetske baštine u Evropi kao mesto koje je neodvojivo povezano sa najvažnijim istorijskim i političkim događajima u Rusiji od XIII veka nadalje. Najstarija građevina u Kremlju je Granovita palata, sagrađena za vreme Ivana III., 1491. godine, koja je bila središna dvorana namenjena za prijem moskovskih careva. Na nju je nadovezana palata kraljevske porodice iz XVI veka, Palata Terem, koja je obnovljena u XVII veku. Obe su spojene sa Velikom palatom koja je izgrađena po zahtevu Nikole I. 1838. godine i koja je danas najveća građevina u moskovskom kremlju, sa blistajućim balskim dvoranama koje danas služe za prijeme, sa ceremonijalnim crvenim hodnicima, i privatnim prostorijama nekadašnjih careva, kao i donji sprat Crkve Lazarevog uskrsnuća iz 1393. godine, koja je najstarija građevina u Moskvi.

Saborni trg je središte Kremlja, njega okružuje šest građevina, uključujući i tri hrama. Uspenska saborna crkva (posvećena Bogorodici), dovršena 1479. godine kao glavna moskovska crkva gde su krunjeni svi ruski Carevi. Njeno masivno pročelje iznad koga stoji pet zlatnih kupola dizajnirao je italijanski arhitekta Aristotele Fioravanti. U njoj su sahranjeni mnogi važni ruski mitropoliti i patrijarsi. Blagoveštanska saborna crkva iz 1489. godine imala je izvorno tri pozlaćene kupole kojima je dodano još šest u XVI veku. Crkva Polaganje riza podignuta je 1486. godine kao kapela ruskih mitropolita i patrijarha. Veliku umetničku vrednost u njoj ima ikonostas, rad grupe ruskih živopisaca sa Nazarijem Istominom na čelu. Arhangelovska saborna crkva je najmlađa od tri sabora, građena u periodu od 1505. do 1509. godine pod nadzorom italijanskog arhitekte Alevisa, na nekadašnjem mestu stare crkvice istog imena.

Ulaz u ovu crkvu je preko zapadnog portala, ukrašenog izbledelim freskama koje prikazuju Hrista i svece, a iznad masovno pokrštavanje ruskog naroda za vreme princa Vladimira. Unutrašnjost je prekrivena freskama iz sredine XVII veka, a na jugozapadnom stubu je prikazan portret velikog ruskog vojskovođe Aleksandra Nevskog, a još u XV veku je postala grobnica moskovskih kneževa i careva koji su ovde sahranjivani do 1700. godine. U hramu je ukupno 46 sarkofaga od belog kamena. Najstariji je grob Ivana Kalite, koji je umro 1340. godine, a ovde su takođe sahranjeni veliki knez i istaknuti vojskovođa Dimitrije Donski, kao i carevi Ivan III i Ivan Grozni sa sinovima.