Petrovac na moru

Petrovac na Moru je poznat je po letnjem turizmu i rimskom mozaiku iz 3. veka kojim je prikazan bog sna, Hipnos. Gradska plaža je duga oko 600 m i jedna je od najlepših na tom delu Jadrana. U blizini grada se nalaze dva ostrva, Katic i Sveta Nedelja.

Petrovac na Moru je veoma staro naselje. Na osnovu do sada otkrivenih arheoloških nalaza može se utvrditi da je na mestu današnjeg Petrovca još u Rimsko doba postojalo naselje koje je verovatno predstavljalo manju etapnu stanicu na rimskom putu duž jadranske obale.

Iako malo naselje, Petrovac ima zanimljivu prošlost. Prvi put se pominje u “Letopisu popa Dukljanina” iz XII vieka pod imenom Lastva, a takođe i u povelji kralja Milutina iz 1308. godine. Na mestu gde se danas nalazi Petrovac sastajali su se od davnina Paštrovići i održavali svake godine svoj zbor, poznatu “bankadu”. Dozvolom paštrovske “bankade” Mlečani su u XVI v. podigli na obali Lazzaretto, a iznad njega na nešto pristupačnijoj steni omanju tvrđavu Castellum.

Od tog vremena pa do kraja I svetskog rata naselje se naziva Kastel-Lastva, ili samo Kastio. Današnje naselje je formirano krajem 18. veka.

U priobalnom delu pored same obale Paštrovići su imali svoje privremene zgrade – grupe magacina za smeštaj poljoprivrednih proizvoda, uglavnom ulja i vina, koje su u znatnim količinama proizvodili i izvozili. Uporedo sa ekonomskim jačanjem javlja se i potreba izgradnje naselja uz samu obalu, što je omogućavalo i bolju organizaciju načina života. Pojedine porodice se spuštaju iz sela sa padine, podižu stambene zgrade i stalno se tu naseljavaju.

Već pred kraj XIX veka naselje dobija funkciju saobraćajno-trgovinskog centra i upravnog središta istočnog dela Paštrovića. Naziv Petrovac na moru ovo mesto je dobilo nakon I svetskog rata po kralju Petru I Karađorđeviću. Između dva svetska rata Petrovac stagnira. Posle II svetskog rata, međutim, doživljava intenzivniji razvoj.